Държавата да не гледа безучастно, когато у нас лихвите по кредитите са най-високите в Евросъюза.
<em>Заляха със сярна киселина колата на Светлозар Николов - шеф на Националната асоциация на българския бизнес, включваща над 3000 фирми. Асоциацията нашумя с решението си да блокира през зимата граничните пунктове Илинден и Кулата заради нечовешката политика на гръцките банки у нас към българските предприемачи и граждани.</em><br /> <br /> <strong>- Все още ли се чувствате застрашен, г-н Николов?</strong><br /> - Не само аз, цялото ми семейство се чувстваме застрашени, защото това, което се случи с колата ми, е много сериозно. Ние живеем извън града и явно сме проследени. Полицаите, които оглеждаха мястото, видяха, че през оградата е заливано с киселина, не е влизано в самия двор. А наоколо няма къщи, има гора. Няма как някой случайно да е минал. Посегнали са на нашето лично имущество. Това показва, че ние сме наблюдавани и че този акт има определена цел &ndash; аз трябва да спра определени свои обществени действия, за да бъде предпазено моето семейство от следващо посегателство. <br /> <br /> <strong>- Откъде може да идва заплахата спрямо вас?</strong><br /> - Нямам доказателства, защото до този момент никой пряко не е заплашвал нито мен, нито семейството ми. Единствените ни опасения са относно финансовите интереси, които засягаме - на банково-финансовите институции и на частните съдебни изпълнители &ndash; изобличавайки незаконните им действия, картелните им споразумения на национално и европейско ниво. На мен ми е ясно, че това няма как да се остави без последици.<br /> <br /> <strong>- Водите дело срещу &ldquo;Булбанк&rdquo;, сезирали сте и Комисията по конкуренцията?</strong><br /> - Темата, която ние излагаме пред Комисията, е за това, че има картелно споразумение между банките. У нас проблемът с високите лихви е от това, че няма пазарна икономика, която да осигурява конкуриращи се продукти от страна на банките. Между банките няма конкуренция. Именно заради това България има най-скъпите лихви по кредитите в сравнение с други страни в ЕС. Бих искал да цитирам данните от централните банки за лихвите по кредитите. <br /> <br /> В България е 9,38%, в Румъния - 6, 69%, в Полша - 4,5%, в Гърция - 3,93%, в Австрия - 3,11%, в Италия - 2,72%, в Испания - 2,65%, в Дания - 2,02%. <br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>Най-бедната страна в ЕС плаща най-скъпите лихви по кредитите! </strong></span><br /> <br /> Това си е жив обир на нашия народ.<br /> <br /> <strong>- И защо Комисията по конкуренция клекна пред банките?</strong><br /> - В България банковото лоби е изключително силно и има пълен контрол върху всички държавни институции, медии и дори върху потребителски организации, които би трябвало да защитават обществения интерес. Така няма независима регулация. Българските граждани няма как да защитят своя интерес. Ще обясня защо &ndash; когато една банка примерно решава да отпусне кредит, тя би трябвало много сериозно да изследва доходите на фирмите и гражданите, да види какви ще бъдат целите, за които се използват средствата, и да прецени за своя сметка и на собствен риск дали да отпуска този кредит. Това е изключително отговорно решение спрямо вложителите на банката. <br /> <br /> Какво се получи в България - отпуснаха се страшно много кредити на физически лица, които не съответстват на законовите изисквания за получаване на кредит. Но до този момент <br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>никой от хората, които са отпуснали тия кредити, не понася никаква отговорност. <br /> </strong></span><br /> В момента в САЩ прокуратурата разследва десетки банки за неправомерно отпуснати кредити. В България това е основният проблем, защото решението за отпускане на един кредит се взима от колективен орган от София. По този начин се размива личната, персонална отговорност на човека, който отпуска кредитите. Защото, ако този кредит се провали и е отпуснат незаконосъобразно, в редица европейски страни остатъкът от кредита, който не е погасен, се поема от самата банка, той е за сметка на банката, не е за сметка на кредитополучателя. <br /> <br /> Банките отпускаха масово кредити &ndash; това е очевидна политика с цел поставянето на българския народ и фирми в дългово робство. Защото самите договорни клаузи са неравноправни, банката има изключително право да си променя договорите както си реши. Вдигайки лихвите по кредитите, единствената им цел е да изземват имуществото на българските граждани и фирми. Този процес върви в момента в България. Подписвайки се под тоя договор, те знаят, че рано или късно ще вземат всичко. Но нашата държава не защитава българските кредитополучатели. <br /> <br /> <strong>- Получава се така, че в държавата само банките имат пари?! </strong><br /> - В момента е така. По този начин<br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>те диктуват политиката на правителството,</strong></span><br /> <br /> те диктуват дали икономиката ни ще върви. Кой сектор на икономиката ни трябва да тръгне и кой - да <br /> фалира, коя фирма трябва да живее и коя - да умре. В момента шефовете на банки чрез подставени фирми взимат контрол върху водещи български предприятия, върху хотели, върху структуроопределящи отрасли - с цел да имат пълен контрол. Всичко е под контрола на банките и българското правителство нищо не може да направи, защото е поставено в такава ситуация. <br /> <br /> От една година европейските банки, които и в България работят, намалиха едностранно лихвите по кредитите към своите кредитополучатели, за да запазят те доверието си към тях. Второто, което направиха &ndash; след като една фирма има проблеми, за своя сметка те наемат консултанти, за да могат да изведат тази форма от тежката криза, за да може тази фирма да продължи да работи, да си връща кредитите, даже й отпускат още средства, ако трябва. В България същите тези банки направиха коренно противоположна политика &ndash; спират кредитирането. Това постави в неизгодна ситуация целия бизнес. <br /> <br /> Всички кредитополучатели искат да предоговарят кредитите, имат желание да си ги плащат, но искат някакви гаранции. Банките дълго време отказваха каквото и да било разсрочване. На тях им е по-изгодно да мълчат и да не предоговарят кредита, убеждавайки хората да внасят колкото могат, за да им се трупат огромни наказателни лихви. Като на забавена вноска наказателната лихва се дължи не върху забавената вноска, а върху целия остатък на кредита за всеки ден. Това го има в договорите. По този начин задължението на фирмите и на гражданите изключително много нараства в рамките на година. Те бяха поставени в ситуацията, в която дългът им расте и нямат никаква възможност да го погасят. <br /> В момента банките, от януари месец тази година, започнаха<br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>процес на масово завеждане на дела срещу гражданите и фирмите.</strong></span><br /> <br /> Този процес е изключително добре подготвен в новия ГПК в чл. 617, ал. 2, където е дадено едно изключително право само с извлечение от счетоводна книга да получат изпълнителен лист и да се започне разпродаване на имуществото. Такова право имат само държавата, общината и банките. Вкарването на банките в този член е противоконституционно. Какво става - на една хартийка се подписват някакви служители, че еди-кое си лице дължи толкова пари. <br /> <br /> И само на това основание съдът, без да проверява, е длъжен да издаде изпълнителен лист и с него съдия-изпълнителят започва разпродаване на имуществото. <br /> <br /> В момента в България на ден се завеждат по 5000 дела! Това е огромен социален проблем и сумите, които се пишат от банките, не съответстват на реалните суми. И в това така наречено заповедно производство тази заповед за незабавно изпълнение &ndash; изпълнителен лист, няма никакъв начин за спиране и другата страна няма как да докаже правата си...<br /> <strong><br /> Едно интервю на Мария ДРУМЕВА</strong><br />