Българските младежи най-малко търсят работа в сравнение с връстниците си в Европейския съюз, твърди последният секторен анализ на Световната банка.
Оказва се, че България е една от страните с най-висок процент на учениците, които напускат школото без време. Те отпадат от училище, но и не излизат на трудовия пазар.<br /> <br /> Според експертите на банката близо 25% от нашите младежи нито работят, нито учат и дори не усвояват занаят.<br /> <br /> В България младите&nbsp; хора, които заобикалят трудовия пазар, имат завършен седми или по-нисък клас са близо 80 000.<br /> <br /> За разлика от миналото, когато бяхме на второ място по брой висшисти в света след Израел, понастоящем и нивото на висшистите ни е сред най-ниското в ЕС.<br /> <br /> Според експертите на СБ най-лесно ще е да разширим възможностите за работа на непълно работно време, както и временната заетост. Така ще включим нискоквалифицираните в производството.<br /> <br /> Опитът в Западна Европа показвал, че първоначално временните работни места се окупират главно от напуснали преждевременно училище, но това се променя само след няколко години професионален опит. <br /> <br />