Световната банка промени прогнозата си за световната икономика през 2010. Според нея дълговата криза в Европа създава нови пречки за икономическо възстановяване, като рисковете в Източна Европа са особено високи. Албания, България, Румъния и Сърбия са посочени като най-застрашени.
Според финансовата институция ръстът на световната икономика тази година ще бъде по-висок от предвиждания доскоро. Въпреки това някои държави може да претърпят повторна рецесия.<br /> <br /> През януари банката предвиди 2.7 процента световен икономически растеж през 2010 година. Ревизираната цифра е 3.3 процента. Главният двигател на по-високия ръст идва от развиващите се държави. С изключение на Източна Европа и Централна Азия развиващите се региони ще отбележат растеж над 6 процента през тази и следващите няколко години. <br /> <br /> В същото време тази година икономическият ръст на развитите държави ще бъде само 2.1 до 2.3 процента. Това развитие не е достатъчно, за да неутрализира ефекта от свиването на икономиките през 2009 година (за развитите държави то беше 3.3. процента).<br /> <br /> Възстановяването се сблъсква със сериозни бариери, като главните са намалените световни капиталови потоци и високата безработица, се казва в прогнозите на банката. <br /> <br /> Усилията на МВФ и на европейските институции да възпрат потенциални фалити и разпростирането на дълговата криза вероятно ще имат успех. Но независимо от това какъв ще е изходът от дълговата криза в Европа, повторна криза не може да бъде изключена в някои държави от развиваща се Европа и Централна Азия, смята експертът по макроикономика от Световната банка Андрю Бърнс. <br /> <br /> Това се отнася най-вече до държавите, където броят на просрочените плащания по заемите расте и застрашава банковия сектор. <br /> <br /> Според Световната банка най-голям е рискът за държавите, чиито банкови сектори са тясно обвързани със задлъжнелите Гърция и Италия. Албания, България, Румъния и Сърбия са цитирани като най-застрашени. <br /> <br /> Ръстът в Източна Европа и Централна Азия според банката ще бъде 4.1 процента тази година. Но този ръст се дължи главно на силните икономики на Турция и Русия. В повечето от държавите от региона ръстът ще е много слаб или негативен. <br /> <br /> С около 20 процента са намалели дори частните парични преводи от работещите в чужбина. Продължава и високата безработица, която по данни на Световната банка запраща в нова бедност 12 милиона души в Източна Европа и Централна Азия. /БЛИЦ<br />