Събираемостта на ДДС има най-голям принос в България, предвид значителното намаляване на прякото данъчно облагане през последните години. Това заяви постоянният представител на Световната банка в България Флориан Фихтъл.

По думите му приходите на страната от ДДС за 2007 г. съставляват 12% от БВП, което е най-високата стойност за ЕС. Между 2002 г. и 2007 г. приходите от ДДС нараснаха с 3,4%, като дял от БВП, каза още Фихтъл. Събираемостта на ДДС у нас можела да се сравнява с тази на развитите страни в Евросъюза. Тя се е увеличила с 15 на сто за периода 2002 – 2007 г., като в момента е 91,8%. 
Подобрила се е събираемостта на всички видове данъци, което допринесе за осигуряването на по-голяма равнопоставеност на фирмите. Събираемостта на корпоративния данък също е нараснала с 9 на сто и достигна 64% през 2007 г., докато събираемостта на подоходното облагане и осигуровките достигна 85 на сто. 
По думите на Фихтъл са се намалили разходите за събиране на приходи и са достигнали много ниски нива, спрямо международните стандарти. Със старта на дейността на Националната агенция по приходите (НАП) в началото на 2006 г. и прехвърлянето на събирането на местните данъци към органите за местно самоуправление, административната структура на НАП по места се оптимизира, като общият брой офиси от 416 подразделения, беше сведен до 29. Оптимизирането на персонала позволи допълнително подобряване на ефективността. През 2002 г. разходите за събиране на данъци съставляваха 1,4% от приходите, в момента делът на разходите за събиране на данъци и осигуровки е 0,8 на сто.  
Приходите от данъци и осигуровки се увеличиха, въпреки намаляването на ставките, които в момента са най-ниските в ЕС. Общата сума на приходите от данъци и осигуровки нарасна с 5,4 на сто като дял от БВП за периода 2002 – 2007 г. и достигна до 33% от БВП без общинските данъци и такси.
По думите на зам.-министъра на икономиката и енергетиката Кирил Желев приходната част от данъци и осигуровки се е увеличила с 626 млн. лв. за 2006 г. спрямо 2005 г., с 1,4 млрд. лв. за 2007 г. спрямо 2006 г., с 1,8 млрд. лв. за 2008 г. спрямо 2007 г.
Десислава Вангелова, БЛИЦ