От спад в цените на свинското месо на фона на увеличаващите се цени на другите хранителни продукти се оплакаха животновъди.
Според някои фермери изкупната цена на килограм живо месо е около 2.20 -2.30 лева, което не било достатъчно за покриване разходите по отглеждането на животните. Именно затова се очакват фалити на фирми. Според фермерите една от причините за спада цени е ниската покупателна способност.<br /> <br /> Продавачи обаче твърдят, че няма тенденция към намаляване на потреблението. В момента за килограм свинско - живо тегло, се плащат около 2.20-2.30 лева. Това според свиневъдите е крайно недостатъчно, защото не могат да си покрият разходите за отгелждането на животните.<br /> <br /> Според търговци обаче значителен спад в цените не се забелязва, а хората продължават да купуват месо, така както и досега: И въпреки това - фермерите предричат фалити както на големи, така и на по-малки месопроизводители. А ниските цени на свинското ще са само временно явление &ndash; очакванията са в следващите седмици цената на килограм; да се повиши с 20-30 стотинки.<br />