„За опасни се считат всички стоки, които не отговарят на утвърдените параметри на сертифициране, съгласно европейското и българското законодателство. В това число влизат дори стоките, върху които не са изписани указания за употреба и безопасност. Ето защо ще зачестим извършването на регулярни проверки с цел осигуряването на безопасността и здравето на всеки от нас и нашите деца“. Това заяви зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева на организираната днес от Министерството на икономиката, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) съвместна проверка за опасни стоки и детски играчки на пазара.
Зам.-министър Везиева бе част от екипа, който посети магазин, част от голяма верига търговски обекти в столицата, където бе извършена проверка на детските стоки, без да бъде нарушена работата на обекта.<br /> <br /> &bdquo;Проблемите, свързани с безопасността и законосъобразността на пускането на пазара на играчки, попадащи в обхвата на Директива 2009/48/ЕО, респективно наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките (НСИОСИ), които са сред най-атрактивните продукти за коледните и новогодишните празници, може да изглеждат дребни, но са част от нашето ежедневие и са важни за здравето на нашите деца и за здравето на всички нас&ldquo;, посочи зам.-министър Везиева. <br /> <br /> По думите й, постоянните проверки през месец декември са особено важни, тъй като именно сега, поради предстоящите празници, има засилен интерес към покупките на играчки.<br /> <br /> Тя отбеляза, че най-честите нарушения, които се срещат, са в маркировката и съдържанието на играчките, липсата на стандартизация с европейските изисквания и липсата на превод на български език на ръководството за употреба или на предупрежденията. <br /> <br /> Пред журналисти, по време на самата проверка, зам.-министър Везиева изтъкна важната роля на осъществяването на контрол, защото той води до подобряване на качеството на предлаганите стоки. Трябва да спазваме всички изисквания на общоевропейското законодателство, категорична бе тя.<br /> <br /> &bdquo;Всички сме родители и се стараем да угодим на децата си, особено около коледните празници, нека бъдем по- внимателни и да четем етикетите и упътванията, защото в крайна сметка и родителите сме част от този процес&ldquo;, призова зам.-министърът на икономиката.<br /> <br /> <br /> <br />