Собственикът на ТЕЦ – Пловдив – австрийската компания ЕВН България, обяви търг за възлагане на обществена поръчка за изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.
Новата мощност ще бъде общо до 49 Мвт и ще допринесе за намаляване на вредните емисии в града. Когенерационната система ще бъде планирана в непосредствена близост до ТЕЦ Пловдив - Север, за да може да бъде използвана съществуващата инфраструктура и да се постигне максимален ефект на синергия. Като гориво за горивната камера ще бъде използван само природен газ.
С комбинираното производство на ток и топлинна енергия се получава по-висок коефициент на полезно действие за горивото в горивната камера. Високият КПД и минималните отделени емисии ще помогнат за намаляване на замърсяването на въздуха в града. Увеличаването на дела на производството на енергия по комбиниран път е и сред приоритетите на Европейския съюз.

Ако проектната фаза и проучването за приложимост дадат положителни резултати, ЕВН България Топлофикация има намерение да завърши строителството на съоръжението и да започне комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия с новото съоръжение в края на 2012 година, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в Пловдив. /БЛИЦ