Нивата на заплащане в София вече са равни на тези в почти всички балкански столици. Единственото изключение е Солун, където те са по-високи. Това обяви софийският кмет Йорданка Фандъкова, която дойде в КНСБ, за да представи проекта на бюджет на столицата пред ръководството на синдиката и представители на ключови федерации.

"Нивата на заплащането и на разходите за труд като цяло са съпоставими с тези в останалите големи градове в региона – брутна средна заплата в София е 663 евро, в Белград е 647 евро, в Букурещ – 627 евро, Скопие – 526 евро и Солун – 1455 евро", посочи Фандъкова. В София отдавна вече не стои въпросът за ниската цена на труда като фактор за инвестициите, проблемът тук по-скоро е свързан с подготовката на кадрите, обяви столичният градоначалник. "Крайно време е темата за доходите да се превърне в национална кауза, така че през 2017-2018 година заплатите у нас да се равняват поне на тези в съседните балкански държави", обяви президентът на КНСБ Пламен Димитров.

По данни на синдиката у нас заплащането в момента е с 22% по-ниско от това Румъния и цели 35 на сто по-малко от това в Сърбия. Димитров посочи и трите сфери, които останаха ощетени от разпределянето на средствата в бюджет 2017. Това са социалните заведения, секторът „Училищно и детско здравеопазване“ и науката, в лицето на БАН и Селскостопанска академия. Ако разходите в бюджета не бъдат преструктурирани, в тези сфери ще възникне напрежение и дори протести, предупреди президентът на КНСБ. "Социалната сфера трябва да получи допълнителни средства, аз винаги съм настоявала за това", обяви Йорданка Фандъкова.


Проектът за бюджет на София е в размер на 1,2 млрд. лв., стана ясно още на дискусията. Основния му приоритет е да се развива столицата като „зелен“ град и място за иновации. През 2017 година ще продължи ремонта и изграждането на градска пътна инфраструктура, като се предвижда изграждането на 30 улици в различни софийски квартали, ще бъдат увеличени двойно средствата за възстановяване на и поддържане на междублокови пространства, ще бъде увеличен графикът за миене на улици.