Европейската комисия одобри исканията на България ,Чехия и Румъния за продължаване на безплатното отпускане на квоти по Европейската схема за търговия с емисии за техните енергийни сектори и след края на 2012 година.
Общо се предвижда над 268 милиона безплатни квоти да бъдат предоставени на шест европейски държави за периода от 2013 до 2020 година. Основно те ще се ползват от електроцентрали, в това число и българските ТЕЦ-ове.<br /> <br /> Именно плащанията по схемата за търговия с вредни емисии бе едно от главните обяснения на ДКЕВР за поскъпването на електричеството с 13 % от 1 юли. Сега ако то отпадне и акцията на ДСНК по задържане пуска на фото и ветрени паркове даде резултат, може да се окаже, че обясненията на скъпия ток не издържат на критиките. Дали това ще доведе до преоценка на поскъпването засега не може да се прогнозира, но би трябвало поне ДКЕВР да даде обяснения по променените условия, довели до драстичното поскъпване преди дни. /БЛИЦ