За 2012 година не сме загубили средства по нито една от оперативните програми, става ясно от отчета на сертифициращия орган в Министерството на финансите. Посочено е, че има допускани грешки, но те са бързо коригирани.
Според министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев през 2012 година България е договорила целия финансов ресурс и дори има свръхдоговаряне от 103 процента по седемте оперативни програми.<br /> <br /> &ldquo;Минималната цел за 2013 година е удвояване на резултата от 2012 г., като плащанията ще са не по-малко от 65%&rdquo;, каза Дончев. И допълни, че до края на 2013 година трябва да има готов договор за партньорство с ЕК и одобрени оперативни програми. <br /> <br /> &bdquo;Преди февруари разчитам да имаме и одобрена многогодишна финансова рамка и пълна яснота за ресурса, на който ще разчитаме през следващия период&ldquo;, каза Дончев. <br /> <br /> Томислав Дончев посочи, че очаква договарянето на всички големи проекти да приключи преди средата на годината. Според него приоритет за 2013 година е приемането на Закона за управление на средствата от Европейския съюз. /БЛИЦ<br />