Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и кметът на Шумен Красимир Костов подписаха договор за прехвърлянето на "Топлофикация Шумен" на местната община, съобщиха от икономическото ведомство.
Това стана възможно след като Министерският съвет взе решение за безвъзмездно прехвърляне на акциите на местната топлофикация на общината. Основната причина за това е заявен интерес от страна на дружеството &bdquo;Титан пауър&rdquo; АД пред общината за инвестиции в съоръжения за когенерация. След прехвърлянето на собствеността тези инвестиции ще могат да бъдат осъществени чрез публично-частно партньорство. Подобен проект е обсъждан на сесия на Общинския съвет в Шумен на 29 юни. <br /> <br /> &bdquo;Това е решение от полза за всички &ndash; топлофикационното дружество ще може да изгради нови мощности, &bdquo;Булгаргаз&rdquo; ще има ясен хоризонт за събиране на вземанията си, а потребителите ще получават топлоснабдяване на по-ниски цени&rdquo;, коментира по този повод министър Трайков. По неговите думи бъдещото развитие на топлофикационните дружества е свързано с когенерациите. <br /> <br /> Такъв е и случаят със столичната &bdquo;Топлофикация&rdquo;, за чието прехвърляне на общината също се подписва договор днес. <br /> <br /> &bdquo;Благодаря за разбирането, бързата реакция и доброто взаимодействие от страна на министерството&rdquo;, каза кметът на Шумен Красимир Костов. Той подчерта, че до днешния резултат се е стигнало след съвместните усилия на държавата и местната инициатива. <br /> <br /> &bdquo;Топлофикация Шумен&rdquo; става общинска собственост с всички свои активи и пасиви. За прехвърлянето на собствеността вече е дадено съгласие от страна на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, както и на местния парламент.<br /> <br /> Към шестмесечието на 2010 г. &bdquo;Топлофикация Шумен&rdquo; има задължения към &bdquo;Булгаргаз&rdquo; за повече от 15.255 млн. лв. От друга страна, компанията има несъбрани вземания от своите 3500 абонати на стойност близо 6 млн. лв. Загубата на дружеството за шестмесечието на тази година е близо 2 млн. лв.<br /> <br /> Прехвърлянето на &bdquo;Топлофикация Шумен&rdquo; на общината ще осигури възможност за реализиране на проект за когенерация, при който отпадният продукт от производството на електричество е топлинна енергия. Това осигурява възможност за двойно намаление на цените на топлинната енергия за потребителите. <br /> <br /> Инвеститорът се ангажира също така в рамките на пет години да изплати задълженията на дружеството към &bdquo;Булгаргаз&rdquo;. Времето за монтиране на новите мощности е около пет месеца, което означава, че реално проектът ще донесе полза на потребителите от януари 2011 г.<br /> <br /> По данни на кмета Костов предстои общината да обяви конкурс за право на строеж на когенерационна мощност при следните условия: изплащане на задълженията към &bdquo;Булгаргаз&rdquo; и инвестиция на стойност не по-малко от 50 млн. евро. <br /> <br /> Министър Трайков подписа договор за прехвърлянето на акциите на &bdquo;Топлофикация София&rdquo; на столичната община. Към края на 2009 г. &bdquo;Топлофикация София&rdquo; има 418 хил потребители. През годината са присъединени 263 нови сгради. <br /> <br /> За полугодието на тази година дружеството има 490 млн. лв. задължения &ndash; с 13 млн. лв. по-малко спрямо същия период на миналата година. По същото време вземанията на компанията са 321 млн. лева &ndash; с близо 2 млн. лв. по-малко спрямо същия период на 2009 г. За полугодието &bdquo;Топлофикация София&rdquo; отчита 8 млн. лв. печалба, спрямо 27 млн. лв. загуба през първото полугодие на 2009 г.<br /> <br /> За увеличаване събираемостта на вземанията на топлофикационните дружества МИЕТ подготвя промени в Закона за енергетиката. Те трябва да осигурят възможности за сключване на договори между потребителите и топлофикационните дружества с цел подобряване на качеството на услугата, както и възможности за временно ограничаване или спиране на топлоподаването при наличие на голям брой неплатили потребители. <br /> <br /> Вече са възстановени договорите между фирмите за дялово разпределение и потребителите. Бъдещите законодателни промени ще гарантират и облекчени процедури при присъединяване към топлофикационните дружества с цел увеличаване на броя на потребителите. <br /> <br /> Те предвиждат също и използването на механизмите на Закона за управление на етажната собственост при взимането на решения за присъединяване или отказ от топлофикационни услуги, ремонти, енергийна ефективност и други. <br /> <br /> Променя се и Наредбата за социално подпомагане, така че енергийните помощи, които получават социално слабите граждани за отопление, да бъдат превеждани директно на топлофикационните дружества. /БЛИЦ<br /> <br />