Правата на потребителите не се зачитат както от топлофикационните дружества и фирмите за дялово разпределение, така и от държавните органи, които трябва да осъществяват контрол върху тях. Това е установила проверката на националния омбудсман, провокирана от около хиляда жалби на клиенти на топлофикационните дружества.
Като един от най-драстичните примери за нарушени потребителски права бе посочен случай, при който фирма за топлинно счетоводство изпраща изравнителни сметки, в които част от текста е на немски език. Масово не се обръща внимание на жалбите и сигналите на потребителите, посочи ръководителят на дирекция "Жалби" към Националния омбудсман Росица Тоткова. Информацията е на БНР. /БЛИЦ