Незабавно спира топлоподаването към всички стопански субекти, неизпълнили задълженията си по силата на съществуващите договорни отношения, съобщиха от "Топлофикация-София" АД. Санкцията е във връзка с ограничаването на доставката на природен газ за дружеството от "Булгаргаз" ЕАД поради просрочените задължения и изчерпване на финансовите резерви.
Дружеството въвежда поетапен ограничителен режим на подаване на топлинна енергия за сгради с над 50 процента просрочени задължения за повече от два месеца. Процедурата ще започне първо в сградите с най-висок процент неиздължени сметки.
"Топлофикация-София" ще изпрати на упълномощените лица информация за дължимите от потребителите в сградата суми и ще постави обява за срока на изплащане и датата на спиране на топлоподаването при неизпълнение на задълженията.

От дружеството се извиняват на коректните клиенти в сградите, в които ще бъде спряно топлоподаването, за неудобството, причинено поради трайния отказ на съседите им да заплащат сметките си за отопление и топла вода.
Единственият начин да бъде осигурено нормалното топлоподаване е клиентите незабавно да започнат погасяване на задълженията си, се посочва в съобщението. /БЛИЦ