Държавата ще търси друг изход за мината ГОРУБСО – Мадан и тръгваме към отнемане на концесията. В тази индустрия се печели добре не само когато се експлоатират подземни богатства и труда на хората, а и когато има добър мениджмънт.
Това обяви министърът на икономиката Трайчо Трайков от Катар, където е на посещение заедно с премиера Борисов.<br /> <br /> Според концесионния договор при системно нарушаване на условията за осъществяване на концесията и системно нарушаване на условията по договора, концедентът има право да прекрати концесионния договор с едномесечно писмено предизвестие. Това се казва в официалната позиция на министерството. <br /> <br /> От Главна инспекция по труда са констатирали по надлежния ред системно нарушаване на условията по изпълнение на концесионния договор, което не е отстранено в указания срок. <br /> <br /> &ldquo;Дори когато един човек няма пари, може да запази думата си. Очевидно собственикът не умее да води коректен диалог&rdquo;, коментира още министър Трайков.<br /> <br /> Той добавя, че до момента държавата не е получила график за изплащане на заплатите, а обещанието, те да бъдат частично платени в понеделник, не е спазено.<br /> <br />