Търг с тайно наддаване за продажба на имуществото на металургичния комбинат „Кремиковци” е насрочен за днес. Началната цена на обособената част от имуществото на комбината е 565.5 млн. лв., а за участие в търга потенциалните инвеститори трябва да внесат депозит в размер на 10% от оценката.
За купувач ще бъде обявен този кандидат, който е предложил най-висока цена. Ако днес никой не внесе депозит и не участва в търга, на следващия се очаква началната цена да бъде по-ниска. Търгове ще се провеждат, докато имуществото се продаде. <br /> <br /> Комбинатът беше обявен в ликвидация с решение на Софийски градски съд от 31 май 2010 г. Производството по несъстоятелност ще приключи, когато бъде продадено цялото имущество и сумите, постъпили от осребряването му, бъдат разпределени между кредиторите по законовия ред. Кредиторите на &bdquo;Кремиковци&rdquo; са над 7 000. Около 600 са юридически лица. Дълговете към кредиторите на комбината са около 2 млрд. лева.<br />