Започна първият етап на процедурата по избор на изпълнител на два участъка от лот 3 на магистрала "Струма", предаде "Инвестор". Националната компания “Стратегически инфраструктурни проекти” обяви търговете за проектиране и строителство на отсечките от Благоевград до Крупник с 2-км тунел при с. Железница и от Кресна до Сандански.
окументите за участие в процедурата за проектирането и строителството на отсечката от Благоевград до Крупник се приемат до 10 октомври, а за изграждането на участъка от Кресна до Сандански - до 3 ноември.<br /> <br /> На втория етап от процедурата компанията ще покани за участие предварително одобрени фирми, които да отговарят на критериите за строителство на участъците от магистралата. Т. е. изпълнителите на строителството ще станат ясни догодина, а изграждането на цялата отсечка от Благоевград до Сандански трябва да приключи до 2022 г., за да не изгубим еврофинансирането.<br /> <br /> Проектирането и строителството на лот 3 на магистрала Струма се очаква да струва над 1,7 млрд. лева. Очакваната стойност на отсечката от магистралата от Благоевград до Крупник е 150 млн. лева. Проектирането и строителството на участъка от Кресна до Сандански се очаква да струва 200 млн. лева. Това са и двата по-леки участъка от лот 3 на магистралата.<br /> <br /> Все още не е обявен търгът за отсечката от магистралата от Крупник до Кресна, където е и дългият над 15 км тунел в Кресненското дефиле.<br /> <br /> Изпълнителите и на двете отсечки трябва да подготвят техническите проекти, да ги съгласуват със съответните ведомства и с експлоатационните дружества, да организират и изпълнят всички необходими дейности за реализиране на проектите, да ги изградят изцяло и пуснат в експлоатация.<br /> <br /> В участъка от Благоевград до Крупник е предвидено да има 8 мостови съоръжения, 3 надлеза, 3 подлеза, 4 селскостопански подлеза и 3 пътни възела. В отсечката от Кресна до Сандански се предвижда изграждането на 9 моста, 15 селскостопански подлези, надлези и подлези за достъп, 2 пътни възела и 4 площадки за отдих.<br /> <br /> Националната компания &ldquo;Стратегически инфраструктурни проекти&rdquo; е обявила и процедура за определяне на обезщетенията при принудителното отчуждаване на имоти, необходими за строителството на магистралата, и техническо посредничество. Поръчката е на стойност 290 хил. лева с ДДС.<br />