63 процента от физическите лица, подали декларации за доходи през 2007 година, не дължат данък. По информация на Териториалната дирекция на НАП Пловдив това означава, че доходите им са до 2400 лева. Останалите дължат общо деклариран данък в размер на 38,3 млн. лева. Едноличен търговец от града е внесъл най-високия размер данък общ доход - 283 000 лв.
Четири са физическите лица, които са декларирали доходи над 500 хил.лв. за изминалата 2007 г. Националната агенция по приходите е възстановила 2.5 млн.лв. надвнесен данък. Това са основно данъчни облекчения, които са получили родители на деца, ненавършили пълнолетие.

Разминаване между придобитото имущество и декларираните доходи за последните 5 години е установено при трима от 68 богати пловдивчани. Това е междинен резултат от 16 приключили проверки до момента, съобщи регионалният директор на НАП Николай Брънчев. Назначени са ревизии при трите лица, както и при лицата, от които тримата твърдят, че са взели заеми. Брънчев каза още, че двама от тях не са регистрирани и по данък добавена стойност, въпреки че приходите им надвишават 50 хиляди лева. Проверяват се и лица с имущество над 200 хиляди лева, но при следващите проверки този таван ще бъде смъкнат на 100 хил. лв., предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в Пловдив. /БЛИЦ