Парламентът прие на първо четене промени в закона за достъп до обществена информация, с които се ограничават възможностите за отказ на информация с аргумент, че е търговска тайна, предаде парламентарният репортер на БЛИЦ. Ввежда се понятието "надделяващ обществен интерес", при който достъпът до търговска или служебна тайна не може да се ограничава.
Целта е да се попречи на фирмите да се възползват от търговската тайна и да извличат от това предимства пред конкурентите си.
Разширява се обхватът на служителите, които са длъжни да предоставят информация на гражданите. Задължението вече ще важи не само за дейността на физически и юридически лица, финансирана със средства от държавния бюджет, както е досега, но и за парите, които постъпват по проекти и програми на ЕС. /БЛИЦ