Компаниите "Метро кеш енд кери", "Билла България", "Кауфланд България", "Пикадили", "Хит хипермаркет" и "Максима България" (собственик на "Т-маркет") са прилагали общи механизми за координиране на търговската политика на пазара на доставка на стоки и на маркетинговата политика при осъществяване на промоции, пише в определение на Комисията за защита на конкуренцията, публикувано днес.
Комисията констатира&nbsp;извършено нарушение, обвинявайки веригите в негласно уговаряне. <br /> <br /> &quot;В хода на производството КЗК установи, че търговските вериги непряко са обменяли чувствителна информация относно доставни цени, договорени с едни и същи доставчици, както и относно маркетинговите стратегии на конкурентите. Координирали са действията си, като са прилагали вертикални споразумения за определяне равнища на доставни цени и отстъпки, както и на размера на таксите за достъп до търговските площи&quot;, казват от антимонополния орган.<br /> <br /> Според тях са използвани и механизми за координация на маркетинговата политика при осъществяването на промоции, чрез ограничаване свободата на доставчиците. Определението не подлежи на обжалване.<br /> <br /> Определението на практика означава, че на този етап няма да има финансови последици за компаниите заради откритото нарушение. Оттук нататък в двумесечен срок веригите ще трябва да поемат задължението, че ще променят поведението си на пазара и да вземат конкретни мерки.