В 13 ч. изтече срокът за подаване на оферти от потенциални купувачи на “Кремиковци”, но такива не се появиха.
Синдикът на металургичния комбинат Цветан Банков официално обяви, че ще започне процедура по обявяване на втори търг веднага след като получи разрешение от Софийския градски съд. <br /> <br /> По прогнози на Банков това може да стане най-рано през ноември при 20% по-ниска начална цена от сегашната. <br /> <br /> Днешният търг с тайно наддаване за продажба на имуществото на металургичния комбинат &bdquo;Кремиковци&rdquo; беше с начална цена от 565.5 млн. лв.<br /> <br /> Комбинатът беше обявен в ликвидация с решение на Софийски градски съд от 31 май 2010 г. Производството по несъстоятелност ще приключи, когато бъде продадено цялото имущество и сумите, постъпили от осребряването му, бъдат разпределени между кредиторите по законовия ред. Кредиторите на &bdquo;Кремиковци&rdquo; са над 7 000. Около 600 са юридически лица. Дълговете към кредиторите на комбината са около 2 млрд. лева.