Кметът Стефан Харизанов: "През социализма също търсиха, бяха докарали и сонди”.
Черно злато ще търсят във Великотърновска област. С постановление на Министерския съвет от&nbsp;четвъртък е обявен конкурс за проучване на няколко находища, пише местен вестник. Едното от тях е край Килифарево, където са правени и множество геоложки проучвания. Правителството откри производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на суров нефт и природен газ на площ от 1 885 кв. км. Разрешителни ще се дават след провеждането на конкурси. За проучването те ще са за период от 5 години с право на продължение по Закона за подземните богатства. Заявления от кандидатите ще се приемат до края на есента, след като заповедта за конкурса бъде обнародвана в &quot;Държавен вестник&rdquo;. Според изискванията предложенията на кандидатите по конкурса се оценяват въз основа на предлаганите работни програми, средствата за опазване на околната среда и обучението, бонусите и притежаваните управленски и финансови възможности.<br /> В Килифарево още си спомнят как в началото на 80-те години тук са били разположени няколко сонди, за да търсят подземни богатства и в частност нефт. Освен край града според запознати ще се изследват и терени в района на свищовското село Овча могила. &quot;В посока Велчево бяха разположени, не знам подробности за новите проучвания, но по времето на социализма пак търсеха&rdquo;, обясни кметът Стефан Харизанов.<br /> Според килифарчани твърде е възможно в района на Хаинбоаз наистина да има някакви залежи. &quot;Само от обща култура знам, че освен сондажи се използват и сателити, за да се засичат находища, очакваме да се проведат конкурсите, дано да се окаже, че това ще са и нашите скрити богатства&rdquo;, обобщи Харизанов. <br /> В момента находища на нефт и газ у нас се проучват на още няколко места - в района на Плевен и Долни Дъбник, Тюленово и Шабла, посочва изданието. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />