България трябва да ограничи темпа на растеж на заплатите в публичния сектор, с оглед влиянието на този фактор за цялостната конкурентноспособност. Това е една от препоръките на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси /ЕКОФИН/, където се завърна финансовият министър Пламен Орешарски. Страната ни трябва да продължи и политиката на подобряване на ефективността на публичните си разходи.
На заседанието в Брюксел е направена оценка на конвергентната ни програма и изводът е, че водената от правителството политика е в съответствие с европейския план за икономическо възстановяване, съобщават от финансовот ведомство.
В рамките на заседанието е обсъдено и общо икономическото състояние на ЕС, както и подготовката на срещата на Г-20. Направено е предложение за по-специално отношение към страните от Централна и Източна Европа. На брифинг след заседанието българският финансов министър заявил, че с оглед различията между страните най-подходящ ще бъде не груповият, а индивидуалният подход към всяка държава-членка. Неговата позиция е била подкрепена и от повечето министри по време на заседанието.
Съветът на министрите е одобрил становище по конвергентната програма на България, в което благоразумната фискална политика на правителство беше високо оценена от държавите-членки. Препоръките са за продължаване воденето на политика, гарантираща стабилна фискална позиция. /БЛИЦ