Ще променят цените на парното по всяко време. Това предвижда проект на нова Наредба за регулиране на цените на парното, пусната за обществено обсъждане от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), съобщава “Стандарт”.
След влизането в сила на документа регулаторът ще може да изменя цените на топлоенергията по всяко време, стига да е налице промяна на цените на природния газ или другите променливи разходи на топлофикациите. Като повод за промяна на тарифите ще служи дори и някакво изменение на нормата на възвръщаемост на капитала на ТЕЦ-овете, която не е могла да бъде предвидена при утвърждаването на цените.<br /> <br /> Тарифите на парното ще могат да се променят и на база на инфлацията за предходна година, когато тя влияе пряко върху разходите за дейността на ТЕЦ-овете. Цените на топлата вода и парното ще се променят и въз основа на показателите за изпълнение на качеството на топлоснабдяването и на обслужването на клиентите. В случая признатите необходими приходи на ТЕЦ-овете ще се намаляват при неизпълнение на определените показатели.<br /> <br /> <br />