Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) реши пределната цена на природния газ да бъде намалена с 33.14 % през третото тримесечие на 2009 г., съобщиха от комисията. Цената на синьото гориво от 1 юли ще бъде 365.03 лв. за 1000 куб. м. без ДДС.
&nbsp;Корекцията е с 180.94 лв. върху прилаганата в момента от &rdquo;Булгаргаз&rdquo; ЕАД цена на синьото гориво, която е 545,97 лв. за 1000 куб. м. без ДДС. Изчисленията на експертите на регулатора са направени при запазването на посочените от &bdquo;Булгаргаз&rdquo; ЕАД изходни параметри, като са взети под внимание понижението в цената на алтернативните горива на международните пазари за последните девет месеца. <br /> Направената корекция на цените на природния газ води до намаляване на разходите на топлофикационните дружества, ползващи синьо гориво, което наложи и промяна в цените на топлинната енергия от месец юли.<br /> В решението на комисията новата пределна цена на &ldquo;Топлофикация София&rdquo; АД е 60.36 лв./МВтч без ДДС, което е намаление с 19.21 %. <br /> Пределните цени за топлинна енергия без ДДС на останалите големи топлофикационни дружества в страната са както следва: &ldquo;Топлофикация Пловдив&rdquo; ЕАД &ndash; 70.79 лв./МВтч (- 12.88 %), &ldquo;Топлофикация Плевен&rdquo; ЕАД &ndash; 61.84 лв./МВтч. <br /> (- 23.28%), &ldquo;Топлофикация Варна&rdquo; ЕАД &ndash; 69.39 лв./МВтч (- 11.05 %) и &ldquo;Топлофикация Бургас&rdquo; ЕАД &ndash; 61.40 лв./МВтч (- 11.55 %).<br /> Регулаторът намали и преференциалните цени на електрическата енергия, произвеждана по комбиниран начин.<br /> Новите цени са утвърдени след провеждане на открити заседания, на които бяха изслушани аргументите на обществения Консултативени съвет, газовата компания и на всички топлофикационни дружества, ползващи природен газ. /БЛИЦ<br />