Цените на производител на вътрешния пазар са нараснали през август и спрямо предходния месец, и спрямо осмия месец на миналата година, показват данните на националната статистика. Месечният ръст е 0,7 на сто, а годишният – 10 процента.
На месечна база увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 1,9 на сто, в преработващата промишленост - с 0,6 процента, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,8 процента. <br /> <br /> <br /> В преработващата промишленост по-значително увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на хранителни продукти - с 2,6 процента, при производството на основни метали - с 2,3 на сто, при производството на електрически съоръжения - с 0,8 на сто, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 0,9 на сто. <br /> <br /> <br /> На годишна база цените са се увеличили в добивната промишленост - с 12,3 процента, в преработващата промишленост - с 8,1 на сто, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 14,1 процента. <br /> <br /> <br /> Увеличение на цените в преработващата промишленост спрямо август 2009 г. е отчетено при: производството на основни метали - с 35,7 процента; производството на тютюневи изделия - с 8,2 на сто; обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 4,8 процента, производството на химични продукти - с 3,9 на сто. Намаление на цените се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 5,7 на сто, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 4,2 процента. <br /> <br /> <br /> На месечна база по-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 3,5 процента, в преработващата промишленост - с 0,9 на сто, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,6 процента. <br /> <br /> <br /> По-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на хранителни продукти - с 2,7 процента, и при производството на основни метали - с 2,6 на сто, а намаление е регистрирано при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 1,2 процента, при производството на превозни средства, без автомобили - с 0,8 на сто, и при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 0,6 процента. <br /> <br /> <br /> Спрямо август миналата година в преработващата промишленост нарастването на цените на производител е 9,9 процента. По-съществено увеличение е регистрирано при производството на основни метали - с 38 процента, при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 16,8 на сто, и при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 11,5 процента, а намаление се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 5,5 процента, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 3,5 на сто.<br /> <br />