Българските туроператори, туристически агенти и хотелиери, представени чрез своите браншови организации – Асоциация на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) и Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) заявиха, че не са съгласни с назначението на Бранимир Ботев за заместник-министър на туризма. Това се посочва в протестна декларация, изпратена от Асоциация на българските туроператори и туристически агенти.
&bdquo;Назначаването на експертна позиция на лице, което не притежава подходящ образователен ценз, няма необходимия професионален опит и подготовка и не познава състоянието на българския туризъм, може да компрометира държавната политика в сектора и като възпрепятства правилните решения по важни краткосрочни и дългосрочни въпроси &ndash; да има непредвидими последствия за националната икономика като цяло&ldquo;, се казва в декларацията.<br /> <br /> Туроператорите заявяват, че зад тиражираната в общественото пространство подкрепа на кандидатурата на Бранимир Ботев стоят организации и субекти, които нямат необходимата браншова представителност. &bdquo;Долуподписаните изказват решителна препоръка за преразглеждане на взетото решение и настояват за създаване на обективна и прозрачна процедура на назначенията в Министерски съвет, включваща наред с друго обществено представяне на работните програми на кандидатите за висшия държавен пост и провеждане на публична дискусия между номинираните претенденти&rdquo;, пишат те.<br /> <br /> Декларацията е подписана от Байко Байков - председател на Управителния съвет на Асоциация на българските туроператори и туристически агенти, Светлана Атанасова - председател на Управителния съвет на Българската асоциация на туристическите агенции, Веселин Налбантов - член на Управителния съвет на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация, и Любомир Попйорданов - председател на Управителния съвет на Българска асоциация за алтернативен туризъм.<br /> &nbsp;