В някои предприятия в крайграничните райони на България, предимно на турски и гръцки собственици, хората на наемния труд са подложени на нечувана експлоатация и работят при вредни за здравето условия, които те са принудени да приемат поради голямата безработица и немотията. Това заяви президентът на КНСБ Желязко Христов на конференция в Атина „Борба с насилствения труд и трафика на хора”.

Данните от направените проверки в крайгранични предприятия показват, че в голяма част от фирмите работят жени.
“Работи се без договори, на минимална заплата, с работно време по 12-14 часа, без дневна и седмична почивка”, каза Христов. По думите му, често работодателите унижават човешкото достойнство на своите работнички, не са редки и случаите на физическа разправа с тях. Страхът от загуба на работата е причината за отказ от протест срещу нарушаване на трудовите и човешките им права.
”Има и редица случаи на принудителен труд и експлоатация на наши работници в селското стопанство и строителството в някои европейски страни, в редица от които бяхме принудени да се намесим, за да защитим нашите работници”, каза синдикалният лидер.
Според Христов това е против трудовите стандарти в Декларацията за фундаменталните принципи и права на работното място на Международната организация на труда.
Във връзка с това КНСБ ще предприеме кампания за защита на трудовите и синдикалните права в предприятията в България. /БЛИЦ