Учени от Института за икономически изследвания при БАН представиха доклад на тема: Десет години от началото на глобалната финансово – икономическа криза, предаде Novini.bg.

Един от основните изводи е, че глобалната финансова криза в български условия се пренесе като икономическа криза, което е в противовес с последователността на развитие на икономическата криза , което е в противовес с последователността на развитие на кризата в развитите страни в световен мащаб.

Въпреки това икономиката показа определена гъвкавост и успя сама да преодолее сътресенията на кризата при липса на мащабни антикризисни правителствени програми, каквито бяха предприети в редица развитие страни.

Наличието на паричен съвет в страната, както и мерките на БНБ още в началото на кризата са повишаване на ликвидността в банковия сектор, ограничиха неблагоприятните ефекти при намаляващи бюджетни приходи вследствие на свиването на икономическата активност, растящи бюджетни разходи и правителствен дълг.

По отношение на макроикономическата политика кризата показа значимостта на бюджетната дисциплина, която в местни условия е предпоставка за функционирането на паричния съвет. В предкризисния икономически бум фискалната стабилност беше запазена и бяха формирани буфери, които в определена степен смекчиха ефекта на кризата.

Средствата от ЕС изиграха, според учените, ролята на буфер срещу неблагоприятните ефекти на кризата.