Американската енергийна компания „Уестингхаус“ обяви, че след консултации с всички български политически партии е подписала акционерно споразумение за разширяване на ядрените мощности в АЕЦ „Козлодуй“. Това и всички бъдещи споразумения по проекта ще бъдат одобрявани от следващите български правителства.
Ядреният реактор на &bdquo;Уестингхаус&ldquo; АР1000 беше избран от българската страна. През декември 2013 г. страните влязоха в ексклузивни преговори, последвали предпроектно проучване за изграждане на 7-ми блок на АЕЦ &bdquo;Козлодуй&ldquo;, проведено след търг, обясняват от компанията.<br /> <br /> &bdquo;Уестингхаус&ldquo; ще предостави цялото оборудване за реактора, проектирането, инженеринга и горивото за него. През следващата година &bdquo;Уестингхаус&ldquo; ще проведе конкурентен търг, в съответствие с българските и европейските правила за провеждане на обществени поръчки, за изграждането на реактора. Очаква се в процеса на строителството да се включат български и международни строителни компании.<br /> <br /> Планира се реакторът АР1000 да влезе в експлоатация до 2023 г. Като базова мощност с нулеви въглеродни емисии, блокът ще отговаря на изискванията на българското и на европейското законодателство за конкурентоспособна и нисковъглеродна енергия за следващите 60 години.<br /> <br /> &bdquo;Радваме се, че АЕЦ &bdquo;Козлодуй&ldquo;, част от групата на Български енергиен холдинг ЕАД, правим тази значима следваща стъпка, за да предоставим на България и Европа най-модерната ядрена технология в света към момента &ndash; реакторът АР1000&ldquo;, каза Дани Родерик, президент и главен изпълнителен директор на &bdquo;Уестингхаус&ldquo;.<br /> <br /> &bdquo;Ядреният реактор АР1000 ще предостави уникално съчетание от ползи за България: ненадмината безопасност, лицензиране, сигурност и икономическа ефективност на проекта, създаване на работни места, технологична диверсификация и разнообразяване на горивата, в съответствие с политиките и стандартите на ЕС. Няма други алтернативи, които да постигат тези важни цели в такъв мащаб. Реакторът АР1000 ще създаде над 15,000 преки и косвени работни места в България. Проектът ще подпомогне създаване на десетки българо-американски търговски партньорства в ядрения сектор и други производства, както и ще установи постоянен обмен на научно и технологично познание и възможности за развитие&ldquo;, обясни Родерик.<br /> <br /> Това споразумение е поредната демонстрация, че реакторът АР1000 е изборът на технология за ядрения сектор в Европа и в световен мащаб. Наскоро &bdquo;Уестингхаус&ldquo; сключи споразумение за доставка на три ядрени реактора АР1000 за проекта &bdquo;Муурсайд&ldquo; на &bdquo;Ню Дженерейшън Лимитед&ldquo; в Западна Къмбрия, Великобритания, в партньорство с &bdquo;Тошиба&ldquo; и GDFSUEZ, припомнят от там.<br /> <br /> Споразумението по никакъв начин не поражда обвързващо решение за продължаване на проекта &ndash; за никоя от страните. Целта на това споразумение е да се осигури основа за продължаване на проекта, чрез ползотворно партньорство, за да се постигнат следващите ключови споразумения и да се получи добро финансиране, обясняват още от компанията.<br /> <br /> Изграждането на новата мощност ще зависи от бъдещите споразумения, свързани с проектиране, доставка и строителство (EPC). Освен това трябва да се постигне взаимно съгласие по условията и реда на финансиране, допълват от там.<br /> <br /> &bdquo;АЕЦ Козлодуй &ndash; Нови мощности&ldquo; ЕАД е дъщерно дружество на АЕЦ &bdquo;Козлодуй&ldquo; ЕАД и бе създадена специално за целите на разширяването на АЕЦ &bdquo;Козлодуй&ldquo;. АЕЦ &bdquo;Козлодуй&ldquo; ЕАД е дъщерно предприятие на &bdquo;Български енергиен холдинг&ldquo; ЕАД. АЕЦ &bdquo;Козлодуй&ldquo; има над 40 години опит в изграждането и безопасната работа с атомни електроцентрали в България. Понастоящем предприятието работи с два блока VVER-1000, като произвежда над една трета от електричеството на страната.<br /> <br /> БЕХ ЕАД е акционерно дружество със 100% участие на държавата. Холдингът включва Мини &bdquo;Марица изток&ldquo; ЕАД, ТЕЦ &bdquo;Марица изток 2&ldquo; ЕАД, АЕЦ &bdquo;Козлодуй&ldquo; ЕАД, НЕК ЕАД, ЕСО ЕАД, &bdquo;Булгаргаз&ldquo; ЕАД, &bdquo;Булгартрансгаз&ldquo; ЕАД и &bdquo;Булгартел&ldquo; ЕАД.<br /> <br />