„Уестингхаус Електрик Къмпани” ЛЛС заменя „Тошиба Корпорейшън” като стратегически инвеститор в преговорите за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй”. Това бе решено на днешното заседание на Министерски съвет.
На 11 декември 2013 г. МС взе решение, което позволи на БЕХ ЕАД да сключи Споразумение за стратегически инвеститор с &bdquo;Тошиба Корпорейшън&ldquo; и да започне преговори за структуриране и финансиране на проекта &bdquo;Изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ &bdquo;Козлодуй&rdquo; с &bdquo;Тошиба Корпорейшън&rdquo;, Япония, като стратегически инвеститор и &bdquo;Уестингхаус Електрик Къмпани&rdquo; ЛЛС, САЩ, като собственик на технологията &bdquo;реактор с вода под налягане (PWR) - АР 1000 III+&rdquo;.<br /> <br /> В хода на преговорите от страна на &bdquo;Тошиба Корпорейшън&ldquo; и &bdquo;Уестингхаус Електрик къмпани&ldquo; ЛЛС е направено предложение за промяна на стратегическия инвеститор, което наложи МС с днешно решение да позволи сключването на анекс към Споразумение за стратегически инвеститор. <br /> <br /> &bdquo;Тошиба Корпорейшън&rdquo; ще остане страна по Споразумението, като ще запази задълженията си, заедно с &bdquo;Уестингхаус Електрик Къмпани&rdquo; ЛЛС, да осъществява контакт с различни агенции за експортно кредитиране с оглед подпомагане финансирането на проекта.<br /> <br /> Промяната на стратегическия инвеститор е продиктувана от факта, че &bdquo;Уестингхаус Електрик Къмпани&rdquo; ЛЛС е носител на технологията АР 1000 III+&rdquo; и този статут ще позволи по-голяма оперативност и ефективност при управлението на организационните, технологичните и финансовите въпроси по време на преговорите и отваря пътя за структурирането на проекта.<br /> <br /> Американската компания &bdquo;Уестсингхаус Електрик Къмпани&rdquo; ЛЛС е част от групата на &bdquo;Тошиба Корпорейшън&ldquo; и АР 1000 е нейна регистрирана търговска марка. /БЛИЦ<br /> <br />