Комисията за защита на конкуренцията уличи в картелно споразумение „Лукойл България“ ЕООД, „Ромпетрол България“ АД, „Нафтекс Петрол“ ЕООД и "ОМВ България" ООД.
&quot;Нарушението на чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗЗК и чл. 101, ал. 1, а) от ДФЕС се състои в забранено споразумение и съгласувана практика за определяне на цени, които по своята цел или резултат предотвратяват, ограничават или нарушават конкуренцията на пазарите за търговия на едро на бензин и дизелово гориво&quot;, обявиха от КЗК.<br /> <br /> Определението не подлежи на обжалване. В срок от 30 дни страните имат право на достъп до материалите по преписката по реда на чл.55 от ЗЗК, да предявят писмени възражения по предявените твърдения, както и да бъдат изслушани в открито заседание по реда на чл.76 от ЗЗК. /БЛИЦ