Цигарите със стари бандероли, които не са продадени до края на март, ще бъдат унищожени. Това решиха депутатите, които приеха новите промени в Закона за акцизите и данъчните складове.
След 31 март производители и вносители на цигари ще подават заявление до регионалните митници за унищожаване на цигари в 3-дневен срок. Митничарите съставят протокол и до 30 дни собствениците на цигари трябва да подадат искане за възстановяване на акциза, което ще става до 14 дни след влизането в сила на акта. /БЛИЦ