Два месеца преди началото на отоплителния сезон газификацията в Русе отчита ръст от 9% в сравнение със същия период на миналата година. Това е резултат от нарастването на броя на клиентите на „Овергаз Север” ЕАД в града, които вече надхвърлят 2800. Всички те избраха предимствата на природния газ пред конвенционалните енергийни източници.
Битовите потребители на синьо гориво в Дунавския град са 2625 (близо 200 новоприсъединени от началото на годината). Обществено административните сгради, заменили нафтата с природен газ, са 120, а промишлените абонати &ndash; 63. Сред най-големите консуматори са керамичният завод и фабриката за авточасти.<br /> <br /> Синьото гориво в Русе намалява неколкократно енергийните разходи на газифицираните абонати. Домакинствата, които избраха да се отопляват и готвят на газ, икономисаха от началото на годината 735 хиляди лева от сметките си за енергия, или средно по 35 лева месечно на къща. Промишленият сектор в Русе спести над 6 милиона лева, защото избра природния газ пред мазута.<br /> <br /> Русенци могат да се похвалят със 118 километра газоразпределителна инфраструктура &ndash; четвъртата по дължина в страната. Трасето осигурява достъп на общо 12 000 домакинства до предимствата на икономичното и екологично гориво.<br /> <br /> В&nbsp;момента газифицираните домове в дунавския град плащат 9,8 стотинки за киловатчас енергия, произведен с природен газ, а потребителите от стопанския сектор между 8,0 и 9,5 стотинки на киловатчас, в зависимост от тарифния си план. Същото количество енергия, произведено с мазут, в момента струва 11 стотинки, с електричество &ndash; 15,5 стотинки, а с нафта &ndash; 15,4 стотинки<br />