От 15 до 26 юни 2009 г. Световната асоциация на организациите, експлоатиращи атомни електроцентрали – WANO, ще извърши партньорска проверка на 1000-мегаватовите 5 и 6 блок на “АЕЦ Козлодуй”, съобщиха от Българския енергиен холдинг.
Провеждането на проверката е в отговор на поканата на ръководството на атомната електроцентрала, отправена до Московския център на WANO. Целта е да се определят силните страни в работата на атомната централа, както и областите, в които могат да се направят още подобрения за повишаване на безопасността и надеждността на 5 и 6 блок.<br /> По време на официалното откриване на проверката изпълнителният директор на АЕЦ Иван Генов запозна екипа с актуалното състояние на ядрените мощности и благодари на WANO за организирането на партньорската проверка. Това е възможност да получим обективен поглед към АЕЦ &ldquo;Козлодуй&rdquo;, което ще ни помогне да станем още по-добри в експлоатацията на нашата централа, подчерта Иван Генов.<br /> През следващите две седмици експертите на WANO ще проверяват следните основни области в дейността на АЕЦ &ldquo;Козлодуй&rdquo;: &ldquo;Oрганизация и административно управление&rdquo;; &ldquo;Eксплоатация&rdquo;; &ldquo;Ремонт&rdquo;; &ldquo;Инженерно осигуряване&rdquo;; &ldquo;Опит от експлоатацията&rdquo;; &ldquo;Радиационна защита&rdquo;; &ldquo;Химия&rdquo;; &ldquo;Обучение и квалификация&rdquo; и &ldquo;Пожарна безопасност&rdquo;.<br /> Резултатите от партньорската проверка ще бъдат обобщени в отчет, който е конфиденциален и, съгласно правилата на WANO, се предоставя единствено на експлоатиращата организация &ndash; в случая АЕЦ &ldquo;Козлодуй&rdquo;./БЛИЦ<br />