За първите два месеца на тази година Териториалната дирекция на НАП в Ловеч е събрала приходи от данъци и осигуровки в размер на 12 319 007 лв. Това са 4 268 357 лв. повече в сравнение със същия период на миналата година, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ.
С 4 700 467 лева повече са и постъпленията от данъци към централния бюджет. Значителен ръст бележат събраните данъци върху доходите на физически лица - 2 648 540 лева, или с 626 214 лева повече от миналогодишния период. Най-голям принос имат работещите по трудови договори, които са внесли в хазната 2 298 617 лева. Работещите на граждански договори, на хонорари и едноличните търговци са внесли 222 821 лева данъци. Приходите от корпоративния данък от началото на годината са съответно 505 144 лева. За първите два месеца на годината постъпленията от ДДС в ТД на НАП-Ловеч, са 907 214 лева.
При осигурителните вноски също се наблюдава трайна тенденция за подобряване на събираемостта. Общо са внесени над 8 милиона лева осигуровки. За периода най-голямо е увеличението на сумите за здравно осигуряване - 1 919 877 лева, което е близо с 300 хиляди лева повече в сравнение с първите два месеца на 2008 г. Постъпленията от осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване са 5 279 389 лева.
"Всички проверки, извършени от проверяващите органи, не са установили нито един случай на неправомерно възстановено ДДС и въпреки кризата приходите засега са стабилни", заяви днес директорът на данъчната дирекция Пламен Дилов. Гергана Димитрова, БЛИЦ