Общо 40 572 139 лева са постъпленията от данъци и осигуровки за първата половина на 2009 година, съобщиха от ТД на НАП-Ловеч. С 2 милиона 441 хиляди лева повече са приходите в сравнение със същия период на 2008 година, като ръстът към 30 юни 2009 г. е 6, 40 на сто. Очаква се в края на годината той да се задържи около тези стойности, съобщи днес Калина Радоева от ТД на НАП-Ловеч.
Постъпленията в Централния бюджет от данъци бележат ръст с 29,37 на сто и са 14 милиона 542 хиляди лева. <br /> <br /> Увеличението на данъчните приходи е с 3 милиона 301 хиляди лева. С 3 милиона 333 хиляди лева повече са приходите от ДДС. Над 1 милион лева повече са направените вноски от данъци върху доходите на физически лица през шестте месеца на 2009 г. в сравнение с полугодието на 2008 г. Намалели са постъпленията от корпоративния данък от нефинансови предприятия и от други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане, както и от наложени глоби.<br /> <br /> С 58 713 лева повече са внесените данъци върху доходите на едноличните търговци, практикуващите свободни професии, назначените на граждански договори. Постъпленията от данъци върху хазартни съоръжения също са се увеличили с 23 100 в сравнение с полугодието на 2008 г.<br /> <br /> Приходите от осигуровки са 25 милиона 996 хиляди лева. Най-голямо перо - 16 милиона 428 хиляди лева, са вноските за Държавно обществено осигуряване /ДОО/. Към Националната здравно-осигурителна каса са постъпили 6 милиона 674 хиляди лева, които са с 1 милион 545 хиляди лева повече от шестте месеца на миналата година. С 215 хиляди лева повече са и приходите от Допълнителното задължително пенсионно осигуряване, каквото плащат родените след 1 януари 1960 г. Въпреки икономическата криза и последиците от нея, постъпленията от данъци и осигуровки в Териториалната дирекция на НАП в Ловеч са се увеличили, отчитат от приходната администрация. Спрямо обаче годишния план за 2009 г., който е завишен с 24 на сто или с 18 милиона 952 хиляди лева в сравнение с 2008 г., се очаква като цяло неизпълнение на планираните приходи. Най-голям дял неизпълнение се очертава в частта на ДОО, което за полугодието на 2009 г. изостава от плана с 2 милиона 419 хиляди лева. Тази тенденция се дължи на изменението на икономическата среда в условията на финансова криза. <br /> <b>Гергана Димитрова, БЛИЦ</b><br />