Преговорите между синдикатите и ръководството на „Мини Марица Изток” ЕАД отново претърпяха провал. В срещата участва и заместник-министърът на икономиката Иво Маринов, който е и председател на борда на директорите на дружеството, съобщава БНР.
По информация на Валентин Вълчев от КНСБ, работодателят не е направил нови предложения, а е представил старите идеи от 5 януари. Поради тази причина синдикалистите са отказали да ги обсъждат.<br /> <br /> Синдикатите от своя страна запознали заместник-министъра с нарушенията на колективния трудов договор относно неизплащане на допълнително здравно осигуряване, липса на безопасни и здравословни условия на труд и работно облекло, създаване на корпоративни управления и промени в щатното разписание. Следващият кръг от преговори преди ефективната стачка, обявена за 14 януари, ще се проведе в четвъртък.<br /> <br />