Продължаваме да добиваме още природен газ от хранилището в Чирен. Това заяви изпълнителният директор на Булгаргаз Димитър Гогов, след като бе изслушан от парламентарната комисия по енергетика пред журналисти. Става въпрос за 2.5 млн. куб.м. газ на ден.

Договорено е с руската държава от Газпром да идват 6 млн. куб.м. газ всеки ден, но те явно не са достатъчни за битовото и корпоративно потребление у нас. По думите на Гогов българската държава потребява повече газ, отколкото ни доставят. Затова се наложило да се вади още от Чирен, дори и след като мина газовата криза. По думите на Гогов това се прави, за да може да се покрият нуждите на населението. Това решение било взето от Булгаргаз и заради факта, че украинският президент Виктор Юшченко не е съгласен с параметрите и условията, при които е сключен договорът. 

Той каза още, че количествата в Чирен не са същите, каквито са били в началото на януари, но ако се случи нещо, те ще са достатъчно да покрият нуждите на населението. Ресурсът на Чирен е абсолютно достатъчен и системата е в добро състояние. 
Той спомена, че хранилището има капацитет и инсталациите не могат да нагнетяват по 1 млрд. куб.м. газ на ден. В него трябва да се нагнетяват определени количества газ през лятото и зимата, които ще бъдат добивани, но ако е било пълно преди това, то капацитетът му не може да поеме новите количества и те не могат да бъдат съхранявани там, т.е. не може да бъде добивано количество газ и вътре в хранилището да има още толкова. Не могат и да бъдат пренасочени към населението, което потребява определено количество и границата на потреблението му не се покачва. 

От думите на Гогов стана ясно още, че в момента юристите на Булгаргаз трескаво пишат нов текст на договор с Газпром, който трябва да бъде готов до 28 февруари т.г. или най-късно до първата десетдневка на март. След това ще бъде изпратен на Газпром. Идеята е не да се напише изцяло нов договор, тъй като и в стария има клаузи, които вършат все още работа, а да се преправят някои клаузи, които не са печеливши за нас. До края на май руснаците би трябвало да са го подписали. Само че ако не се съгласят с условията на новия-стар договор, не се знае какви ще са следващите стъпки на българското дружество. Известно е само, че ако руската държава не подпише нищо до 2010 г., то в сила остава договорът, който тече в момента. Той осигурява на България доставки до 2012 г. За след това не се знае. Ако сега бъде подписан този договор, то гаранциите, че ще имаме доставки на природен газ, са до 2020 г. Това бил минималният оптимален срок, а пожелателният – 2030 г. 

От Булгаргаз за начертали мерки в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Димитър Гогов представи пред Комисията по енергетика тези мерки. Краткосрочният план за действие включва доставки от Гърция, Турция и Румъния. По думите на Гогов са се провели разговори с Австрия и страните от Близкия изток. 
Средносрочните мерки на Булгаргаз включват да се направят между системните връзки с Турция и Гърция до края на 2009 г. и най-късно до 2010 г. за суапови сделки по проекта “Син поток” през Украйна или пък директно да се доставя газ от Азербайджан. Дългосрочните мерки обхващат евентуални споразумения за доставки на природен газ от Туркменистан, Иран и Азербайджан.  
По отношение понижаването на цената на природния газ с 11,56%, Гогов заяви, че това е само прогноза, направена от министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров и се базира на данните, които са му предоставени от Булгаргаз. По думите му, намалението ще бъде повече от 11,56 на сто, но отказа да каже с колко. Чакали се анализите и разчетите. Така се очертават две понижения на цената на газа – едното от 1 април, а другото ще дойде през юли, в случай че цената на алтернативните горива се запази същата, каквато е сега и курсът на долара въпреки възходящия си тренд не повлияе по някакъв начин на цената на природния газ. Така по предварителни данни от 1 април ще се плаща 543,61 лв. с ДДС за 1000 куб. метра за природен газ от Газпром, като в това се включва и преносът му през газопреносната мрежа.
Гогов поясни пред депутатите, че не Газпром е свалила цените на газа, а самата формула, по която се определя ценообразуването. По думите му колкото повече търсене на стоката се наблюдава, толкова по-ниска ще е цената й. 
Относно посещението на президента Първанов в Русия, Гогов коментира, че по време на срещите на държавния глава там е станало ясно, че Русия отказва да изплати на България косвени компенсации и позицията й е, че България трябва да отправи исканията си към Украйна. / Десислава Вангелова, БЛИЦ