Валерия Видинлиева е новият мениджър „Управление на човешките ресурси” в Овергаз. Тя ще отговаря за кариерното консултиране, подбора и обученията на кадрите, социалните пакети, които компанията осигурява на служителите си и дейностите по корпоративната социална отговорност на Овергаз, които донесоха международно признание на дружеството в последните години.
Видинлиева има богат професионален опит в областта на човешките ресурси. Тя се присъединява към екипа на Овергаз след 24-годишен стаж в металургичния комбинат на &bdquo;Стомана индъстри&rdquo;, където стартира кариерата си като специалист &bdquo;Системи по заплащане&rdquo;, а през 2004 година оглавява дирекция &bdquo;Човешки ресурси&rdquo;. <br /> <br /> Завършила е магистратури по &bdquo;Организация на производството и управление в промишлеността&rdquo; в Университета за национално и световно стопанство, София и &ldquo;Управление на човешките ресурси&rdquo; в Пловдивския университет &bdquo;Паисий Хилендарски&rdquo;. Специализирала е приложение на социални програми и развитие на човешките ресурси в Италия и Хърватска. <br /> <br /> Владее английски език.<br /> <br /> <br />