Върховният административен съд отхвърли оспорването на „ВОЛФ-96” ЕООД относно конкурса на Столична община за почистване на пет района в София. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
„ВОЛФ-96” ЕООД подаде жалба в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) против откриването от Столична община на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Събиране и транспортиране на битови отпадъци, разполагане и поддръжка на съдове за битови отпадъци, лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване по обособени позиции на територията на районите „Люлин”, „Овча купел”, „Младост”, „Витоша” и „Триадица” (без частта, заключена между бул. „Витоша”, ул. „Позитано”, бул. „Христо Ботев” и бул. „Патриарх Евтимий”). След като КЗК остави без уважение жалбата на дружеството, „ВОЛФ-96” ЕООД оспори това решение на комисията пред Върховния административен съд (ВАС).
С решението си ВАС отхвърля оспорването на ВОЛФ-96 ЕООД срещу решението на КЗК, с което комисията оставя без уважение жалбата на дружеството. /БЛИЦ