От 1 януари 2013 година правителството ще увеличи всички пенсии, както и възнагражденията на държавните служители. Новите заплащания ще бъдат съобразени с възможностите на бюджет 2013, като за държавните служители стимулирането ще бъде еднократно - за да поемат плащането на личните осигурителни вноски.
Tова са част от мерките, за които са се договорили кабинетът и социалните партньори по време на днешното заседание на Съвета за тристранно сътрудничество.<br /> <br /> Друго решение на страните за 2013 година е криминализиране укриването на осигурителни вноски и намаляване санкцията при забавеното им плащане, като всички плащания с характер на социални помощи ще преминат от НОИ към Агенцията за социално подпомагане. /БЛИЦ