По повод публикацията „Подозират банка, че се е обрала сама", получихме писмо, подписано от главния изпълнителен директор на Банка ДСК, което публикуваме:
Във връзка с Вашата публикация &bdquo;Подозират банка, че се е обрала сама&quot; изразяваме своето категорично несъгласие с част от фактите, интерпретацията на фактологията и тона на публикацията.<br /> <br /> &laquo;Банка ДСК&raquo; ЕАД предлага на клиентите си сключване на договори за наем на банков сейф, при условията на необявено съдържание и в този смисъл с необявена стойност. Изцяло и единствено от волята на клиентите ни е да изберат дали да имат договорни отношения с Банка ДСК, да ползват предлагания продукт и съответно да сключат с банката договора за наем или не. Сключването на договора за наем с банката означава, че клиентите са се съгласили изцяло с условията по договора и са приели безусловно какви да са правата и задълженията, които да уреждат техните отношения.<br /> <br /> Вероятно клиентите са избрали да сключват точно такива договори без обявено съдържание на сейфовете на банката, респективно на стойността на съхраняваното в тях именно по причина, че желаят да запазят тайна, дори от банката, какво съхраняват в сейфовете. Предвид това, банката не носи отговорност за направения информиран избор от своите клиенти да не оповестяват на никого, включително и на наемодателя какво е съдържанието на сейфа, респективно на липсващото от него.<br /> <br /> &bdquo;Банка ДСК&quot; ЕАД е извършила действия за защита на интересите на своите клиенти - наематели на сейфове, като изцяло за своя сметка е сключила договора за застраховка &bdquo;Кражба чрез взлом&quot;. Предмет на застраховката е рискът от кражба на чуждо на банката имущество - на съдържанието на сейфовете, като лимитът на отговорност, която застрахователят носи за всеки един от сейфовете, е в размер до 10 000 лева при наличие на доказани вреди. Всички суми, които застрахователят дължи, ще бъдат пряко изплатени на наемателите на засегнатите сейфове. В такъв смисъл намеците за облагодетелстване на банката са напълно неуместни.<br /> <br /> Банка ДСК е направила необходимото за охрана на обекта, сключвайки договор за охрана със СОД към Столична дирекция на вътрешните работи.<br /> <br /> Не на последно място считаме за крайно некомпетентно изявлението, че наименованието на банката е &bdquo;Държавна спестовна каса&quot;. Вероятно проверката за това от колко време банката е приватизирана и носи фирменото наименование &bdquo;Банка ДСК&quot; ЕАД е била толкова ненужна и маловажна за авторите на статията, колкото и тази по обстоятелствата, свързана с договорните отношения между клиентите и банката и извършената кражба<br /> <br /> Формата, под която е публикуван материалът, а именно &bdquo;клиентско мнение&quot;, не омаловажава и смекчава подигравателния тон, имплицитните обидни квалификации и асоциации, които издателят налага с Банка ДСК, както и крайно неадекватната улична лексика, приложена към банкова институция. Тъй като настоящата публикация може да се тълкува като разпространяване на невярна информация или обстоятелства за банката, с което се уронват доброто име на банката и доверието към нея, си запазвам правото да предприема по-нататъшни действия за опазване на достойния образ на Банка ДСК.<br /> <br /> <em><strong>Виолина Маринова, Главен изпълнителен директор</strong></em><br /> <br /> <strong>Б.Р. </strong>Обръщаме внимание на ДСК върху следното: В текста е цитиран източникът на информация &ndash; в. &bdquo;Уикенд&rdquo;. Според него цитатите са от писмо на потърпевшия Христо Цеков Цеков до министъра на вътрешните работи, Комисията за защита на потребителите и БНБ. <br /> <br /> За цитирането на старото име на банката се извиняваме &ndash; тя много отдавна не е Държавна спестовна каса.<br /> <br /> По въпроса за лексиката и каква е подходяща за банкова институция, ще изкажем несъгласие, все пак банката не е Господ и клиентите не са длъжни да й се кланят и да разговарят с нея само в хвалебствен стил.<br /> <br /> <strong>Агенция БЛИЦ е готова да публикува всякакви мнения по въпроса.<br /> </strong>