31 работника избягаха и не декларираха дали имат трудови договори, работещи на обект в София, при извършена внезапна проверка в рамките на кампанията „Работете легално”, извършена от инспектори от Дирекция „Инспекция по труда” - София и изпълнителния директор на ГИТ Гълъб Донев.
Внезапните проверки за спазване на трудовото законодателство се осъществиха в два търговски обекта от големи вериги. За наличие на сключени писмени трудови договори, заплащане на труда и работа на непълнолетни лица проверяваха инспекторите по труда.
На първия търговски обект се оказа, че той е в процес на цялостно преустройство и ремонт, така че проверката се насочи и към осигуряването на безопасност на труда. В момента на проверката на обекта бяха заварени да работят седем фирми подизпълнители с 60 души персонал. От тези 60 човека само 29 попълниха задължителните писмени сведения за деклариране наличието на трудови договори, 31 избягаха и се скриха. За двама от работещите без трудови договори на място инспекторите издадоха постановления за обявяване съществуването на трудови правоотношения. За другите установени нарушения по безопасността на труда – работа без лични предпазни средства и необезопасена площадка ще бъдат наложени санкции и тази част от строежа се спира днес до отстраняване на допуснатите пропуски.

На втория търговски обект заварените да работят 12 души декларираха, че имат трудови договори. Инспекторите ще проверят истинността на декларациите чрез проверка на данните в регистъра на трудовите договори в Националната агенция по приходите. Продължават проверките на всички фирми по документи, които работодателите са длъжни да представят в Дирекция „Инспекция по труда” – София. /БЛИЦ