Водното огледало в Кърджали е годно за ползване, постанови на работна среща Държавната приемателна комисия, подписвайки акт 16 на хидротехническото съоръжение.
Под документа лежат два подписа с &quot;особено мнение&quot;, заяви зам.-кметът на община Кърджали инж. Васил Бобеков. Той не конкретизира чии са те и допълни, че все още не е ясно кой ще стопанисва хидротехническото съоръжение. <br /> <br /> В началото на февруари правителството отпусна 23,9 млн. лв. за фирмата изпълнител на проекта - дружеството Обединение &quot;Арда Кърджали&quot;, работило на обекта между 2007 и средата на 2009 г. Мотивът за решението беше, защото върху дължимата сума продължаваха да се начисляват лихви. Тогава стана ясно, че разходите на държавата за проекта са общо около 80 млн. лева. <br /> <br /> През 2009 г. дължимата сума за строежа е била 29,92 млн. лева. Заради просрочията са се натрупали лихви и заедно със сумите, платени досега на изпълнителя, общата стойност на водното огледало става около 80 млн. лева. Затова министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова и финансовият министър Симеон Дянков трябваше да започнат преговори с фирмата за намаляване на лихвите. За момента няма официално съобщение дали това се е случило и дали компанията се е съгласила.<br /> <br /> Предстои директорът на ДНСК да издаде удостоверение за ползване на обекта, с което да завърши продължилата почти 2,5 години сага по приемането на т. нар. водно огледало, чието наименование по проект е &quot;Укрепване на бреговете на река Арда&quot;.<br />