В "Кремиковци" се извършва грабеж. Мениджмънтът на комбината цели неговата ликвидация. Те разработват и реализират най-различни схеми за отчуждаване на активи на смешно ниски цени и извършват кражби на продукция. Това заяви управителят на "Ворскла стийл" Виктор Демянюк, предаде репортер на Агенция БЛИЦ.
Управителят на "Ворскла стийл" ще сезира компетентните органи да направят проверка какво става в комбината. Той представи документи, от които ставя ясно, че "Кремиковци" има задължения към "Ворскла стийл". Само по прекратения договор на 17 октомври за преработка на ишлеме и подкрепа комбинатът дължи на компанията 9.8 млн. лева и 28 хил. тона недодаени рулони, за които има обезпечена суровина. За целия период на действие на договора от 6 август  до неговото прекратяване "Ворскла стийл" е доставила общо 188 хиляди тона желязосъдържаща суровина, от които е трябвало да получи 125 хиляди тона готова продукция. Компанията обаче е получила само 82 хил. тона готова продукция.
Виктор Демянюк посочи, че до този момент комбинатът дължи 43 хиляди тона готова продукция, която при направени проверки липсва в складовете, или 63 хиляди тона желязосъдържаща суровина и 16 хил. тона въглища. "Ворска стийл" е превела и авансово 11 млн. и 654  хил. лева такса ишлеме. В крайна сметка компанията не е получила нито готова продукция, нито суровина, нито пари.
На 22 октомври се е провела среща между Демянюк и мениджмънта на комбината, който е настоявал за доставки на още суровини, за да не спира предприятитео. "Ворскла стийл" превежда още 5 млн лева за техни нужди по бартерен договор, който обаче и досега не е подписан от управителите на "Кремиковци". Отделно компанията е платила 22 млн. лева за заплати на работниците за месеците юни и юли.
"Ворскла стийл" категорично отказва да участва в плана за ликвидация на "Кремиковци" и ще предостави всички нужни документи на компетентните органи. Комбинатът се нуждае от бърза помощ, която да извади мениджмънта, който като кърлежи ограбва предприятието, заяви Демянюк. Той добави, че "Ворскла стийл" все още има интерес за закупуването на "Кремиковци", само при условие че получи управленски контрол и съгласието на всички участници в този процес, а именно – кредитори, профсъюзи, държавните и правителствени органи. /Петя Шекерлетова, БЛИЦ