През четвъртото тримесечие на 2012 г. БВП възлиза на 21 085 млн. лв. по текущи цени, съобщават от Националния статистически институт. Преизчислен в евро, БВП е съответно 10 780 млн., като на човек от населението се падат 1 478 евро.
Сезонно изгладените данни показват растеж от 0.5% на БВП през <br /> четвъртото тримесечие на 2012 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и запазване на равнището спрямо третото тримесечие на 2012 година.<br /> <br /> През 2012 г. БВП възлиза на 77 583 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро,<br /> БВП е съответно 39 667 млн. евро, като на човек се падат 5 436 евро. БВП за 2012 г. нараства в реално изражение с 0.8% спрямо 2011 година.<br /> <br /> Всяко повишение на БВП под 3% не подкрепя заетостта, затова не е учудващо, че безработицата бележи рекорди, а уличните протести са налице, коментират експерти. Най-сериозен срив имаме при строителството- 12.6%, както и при научните изследвания &ndash; 10.4%. /БЛИЦ<br /> <br /> <br /> <br />