От месец май стартира ежемесечното набиране на актуална информация за персонала на одобрените работодатели по реда на ПМС 55/2020 г., който подлежи на изплащане на компенсации за предходен месец. Това съобщиха от Агенцията по заетостта.

Агенцията отговаря за обработката и предоставянето й към Националния осигурителен институт.

За целта работодателят следва да представи в съответната дирекция „Бюро по труда” актуален за отчетния предходен месец списък на работниците и служителите, за които да се изплатят компенсации, както и копие на заповед/и за въведена форма на работа през съответния месец.


В списъка за месеца работодателят отразява дните, за които да се изплатят компенсации след приспадане на дните на ползван неплатен отпуск, болнични и други основания за неизплащане на средства за одобрените работници и служители.

В помощ на работодателите, на сайта на Агенцията по заетостта в рубрика „Изплащане на компенсации за запазване на заетостта”, е публикувана „Информация за месечно отчитане на одобрени работодатели”, в която подробно са описани необходимите документи и начина на представянето им в съответната дирекция „Бюро по труда”.