Вече са в сила изменения на Закона за мерките срещу изпирането на пари и на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, които превръщат нищо неподозиращия очиларко в агент на ДАНС и преден фронт на борбата с тероризма.
По препоръка на вездесъщите европейски &quot;фактори&quot; и по повод европейска директива от 2005 г. българският законодател включи лицата &quot;извършващи счетоводни услуги по занятие&quot; в кръга на тези, които трябва да идентифицират съмнителни клиенти и да докладват за тях пред ДАНС, пише &quot;Капитал&quot;.<br /> <br /> Хубаво е да се спазват задължителни европейски директиви, но е много важно как става това. В самата Директива 2005/60/ЕО са визирани &quot;одитори&quot;, &quot;външни експерт-счетоводители&quot; и &quot;фискални съветници&quot;.<br /> <br /> В българския закон има съществено преиграване, защото извършването на &quot;счетоводни услуги по занятие&quot; е нещо различно от одитиране или работа като данъчен консултант или експерт-счетоводител. В практиката дребни административно-счетоводни услуги се извършват дори от лица без икономическо образование и<br /> <br /> няма основание борбата с прането на пари да се превръща в общонародно дело<br /> <br /> Директивата изрично прави тази уговорка, но не и българският закон.<br /> <br /> Не е изяснено, както следва, че законът има предвид по-скоро счетоводните къщи и счетоводителите на свободна практика, а не счетоводителите на трудов договор или по служебно правоотношение. Терминът &quot;по занятие&quot; прави &ndash; поне за юристите - скрита препратка към Търговския закон. Неясно е обаче дали ДАНС или друго силово ведомство няма да изтълкува закона и по друг начин - нищо че е абсурдно и противоречи на европейската директива.<br /> <br /> Самото влизане сред задължените лица по ЗМСФТ и ЗМСИП носи поредните бюрократични тегоби &ndash; събиране на по-подробна информация за съответните клиенти, разработване на одобрени от ДАНС вътрешни правила, поддържане на архив на извършените сделки и т.н. Разбираемо е желанието на силовите ведомства да си улесняват живота чрез закони от типа &quot;гражданин носи мед на търтей под пагон&quot;<br /> <br /> Само че правният институт на &quot;недоносителството&quot; отдавна е доказал неефективността си. Ако гражданите трябва да слухтят вместо ДАНС и полицията &ndash; по-добре да върнем пионерските организации с Павлик Морозов и доброволните отряди. Защо да се харчат колосални суми за подслушвания, специални разузнавателни средства, прокуратура, следствие, комисия &quot;Коларов&quot; и други подобни екстри.<br /> <br /> Разширяване на кръга на лицата, които трябва да докладват за съмнително имущество или транзакции, отдавна надхвърли разумните граници. Подобни задължения вече има кой ли не - адвокати, заложни къщи, нотариуси, агенти по недвижими имоти&hellip; дори търговците на едро (каквото и да значи това у нас). Блажени са бръснарите и ваксаджиите, че могат да си вършат работата, без да искат лична карта от клиентите.<br /> <br />