Всеки втори е по един или друг начин засегнат от кризата, показват данните от национално-представително проучване на общественото мнение, осъществено от екип на Институт "Отворено общество" през февруари 2011 година.
Данните показват, че най-зле са хората на средна възраст (до 2/3 от анкетираните), а най-малко засегнати са тези над 60 години (1/3). <br /> <br /> Кризата влияе най-силно на трудовия пазар под формата на загуба на доходи и работни места. <br /> <br /> 58% от анкетираните определят положението в страната като &quot;непоносимо&quot; и смятат, че икономическата ситуация се е вложила през изминалата година. Забелязва се обаче тенденция на постепенно нарастване на дела на тези, които виждат подобрение на ситуацията (повишението е от 6% на 13%) и постепенно намаляване на тези, които смятат, че икономиката продължава да се влошава (намаление от 39% на 31%).<br /> <br /> Доверието в стабилността на финансовата и банковата система остава високо; оценките за управлението на правителството се влошават; подкрепата за ГЕРБ спада, но остава висока в сравнение с останалите партии. <br />