През октомври 2021 г. почти всяка трета фирма (29,3%) от българските нефинансови предприятия отчита спад при техните приходи от продажби, сочат данни на НСИ.

В същото време 53,4% посочват, че не е имало промяна в приходите от продажби през септември (спрямо 54,5% през септември), а при 17,1% е имало увеличение (спрямо 17,1% с увеличение на приходите от продажби и месец по-рано).

Година по-рано (октомври 2020 г.) намаление на приходите от продажби са отчели 34,2% от нефинансовите предприятия, при 48,7% не е имало промяна и 16,6% са отбелязали увеличение.

Най-висок процент от компаниите, чиито приходите от продажби на стоки и услуги отбелязват спад през октомври (50%), са фирмите от икономически дейности "Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности", като за индустрията този относителен дял е 30%, а за дейностите "Търговия, транспорт и ресторантьорство" и "Строителството" - съответно 30,9% и 27 на сто, отчита последната анкета на НСИ.

По отношение на наетия персонал 14,1% от нефинансовите предприятия са предприели през октомври стъпки за ползване на "платен отпуск" по отношение на наетия от тях персонал (при 15% месец по-рано и 14% през октомври 2020 г.), докато 8,9% от компаниите са пуснали персонала си в "неплатен отпуск" (при 7,6% през септември 2021 г. и 9,6% точно преди година), а при 11,7% е имало дистанционна форма на работа (при 9,6% през септември и 14% през октомври 2020 г.).

Освобождаване/съкращаване на наети лица са предприели 7,2% от предприятията, след като през септември подобна мярка предприеха 7,5%, а 8,2% през октомври 2020 г. Наемане на нов персонал през октомври пък са предприели 6,8% от анкетираните компании спрямо 7,5% през септември тази година и 7,9% през октомври 2020 г.